راه اندازی وب سایت جدید دانشگاه
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات باردیگر توانست در راستای خدمات الکترونیکی ، با راه اندازی وب سايت جديد دانشگاه با طراحی و برنامه ریزی یک گامی دیگر در راستای خدمات دانشجویی بردارد .
وب سايت جديد قابليت دسترسي به نسخه موبايل را نيز دارا مي باشد تا علاوه بر طراحي زيبا ، سهولت كاربران را نيز فراهم كرده باشد .
همچنين جناب آقاي مهدي زاده سرپرست محترم واحد از آقايان مهدي مختاريان و ابراهيم زرگرپور كه با پشتكار شبانه روزي توانستند اين امر را به سرانجام برسانند تقدير و تشكر كرد .
   1395/3/11 12:03