گوجه فرنگی‌ها هم حشره می‌خورند!

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين دانشمند‌ان دريافته‌اند كه گياهان شكارچيان گوشتخواري هستند كه براي بارورسازي خودشان حشرات را مي‌كشند.

تحقيق جديد نشان مي‌دهد كه آنها حشرات كوچك را با موهاي چسبنده روي ساقه‌هايشان به دام انداخته و مي‌كشند و وقتي اين جانوران روي زمين افتاده و تجزيه مي‌شوند، مواد مغذي حاصل را از طريق ريشه‌هايشان از خاك جذب مي‌كنند.

در ابتدا تصور مي‌شد كه اين تكنيك در طبيعت وحشي به منظور تكميل ريزمغذي‌ها در خاك نامرغوب و ضعيف استفاده مي‌شود، اما بعد معلوم شد كه حتي گونه‌هاي مختلفي از گياهاني كه در باغچه سبزيجات خانگي خود پرورش مي دهيد، نيز مي‌توانند اين توانايي را به دست آورند.

محققان مركز تحقيقاتي سلطنتي بوتانيكال گاردن كيو، دانشگاه كوئين ماري و دانشگاه لندن كه اين تحقيق را انجام داده‌اند، معتقدند كه صدها گياه قاتل بيشتر از آنچه تاكنون شناخته شده‌اند، در دنيا وجود دارد.

محققان مي‌گويند « گوجه فرنگي‌» و «سيب زميني» از جمله اين گياهان هستند كه موهاي چسبنده دارند و حشرات را شكار مي‌كنند.

منبع :  خبرگزاری ایسنا    1395/4/25