نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی لارستان در نظر دارد نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی را در اسفندماه سال جاری برگزار نماید .
جهت اطلاع از شرایط و ضوابط شرکت در کنفرانس به آدرس ptlar.com  مراجعه نمائید .

   1395/9/29 08:15