زمان برگزاری امتحانات لغو شده پایان ترم

به اطلاع می رساند که با توجه به لغو امتحانات پایان ترم در روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 20 و 21 و 22 دی ماه 1395 بدینوسیله برگزاری امتحانات لغو شده به شرح زیر اعلام می گردد :
امتحانات روز دوشنبه 20 دی ماه به روز چهارشنبه 6 بهمن ماه1395 موکول شد .
امتحانات روز سه شنبه
21 دی ماه به روز پنج شنبه 7 بهمن ماه 1395 موکول شد .
امتحانات روز چهارشنبه
22 دی ماه به روز جمعه 8 بهمن ماه 1395 موکول شد .
ساعات برگزاری امتحان در همان زمان های اعلام شده قبلی برگزار می گردد .

 

   1395/11/5 10:39