اطلاعیه وام وزارت علوم

دانشجويان متقاضي وام وزارت علوم نیمسال دوم سال تحصيلي  97-96 می توانند از مورخ 2 بهمن ماه 96 جهت ثبت نام وام از طریق پورتال دانشجویی فاز2 WWW.swf.ir در سایت وزارت علوم پس از ثبت تقاضای وام ، فرمهاي مربوطه را از انتشارات دانشگاه دريافت، تکميل وپس از مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي ودريافت تعهدنامه محضري به واحد صندوق رفاه دانشجويان تحويل نمايند حداکثرزمان تحویل تعهدنامه محضری 7 روز پس ازثبت تقاضا درمهلت مجازثبت نام می باشد .
(باتوجه به اینکه شرط اصلی دریافت وام وزارت علوم ارائه تعهد نامه محضری به صندوق رفاه  برای باراول می باشد متقاضیان این وام می بایست فقط یکبار درهرمقطع تعهد نامه محضری به صندوق رفاه تحویل نمایندو نیاز به تحویل  مجدد تعهدنامه محضری نمی باشد لکن  هرترم ثبت تقاضا در سایت وزارت علوم برای سنوات مجاز الزامی است سنوات مجاز برای کلیه دانشجویان درمقطع کاردانی –کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد تا ترم چهارم حداکثرتا3 بار-کارشناسی پیوسته تاترم 8 حداکثر6 بارودکترای تخصصی تاترم 6 حداکثر4بار می باشد).ضمنا وام مذکور شامل افرادی می گردد که پس ازتائید نهایی از طرف وزارت علوم اسامی افراد بهمراه مبلغ وام برای این واحد ارسال گردد وتنها به صرف ثبت تقاضا وتائید اولیه وام مذکور تعلق نمی گیرد0
مدارک لازم: 1- تکميل فرمهاي مربوطه 2- مراجعه به دفتر اسناد رسمي به همراه ضامن کارمند ودريافت تعهدنامه محضري 3-فتوكپي پشت وروي كارت ملي ضامن ووام گيرنده4-تلفن ثابت وهمراه ضامن ووام گيرنده 5-آدرس كامل محل سكونت-كدپستي وام گيرنده وآدرس كامل  محل سكونت دائم-كدپستي ضامن و آدرس محل كارضامن3- 3333        
توجه:  باتوجه به اينكه ثبت اطلاعات دانشجويان در سايت وزارت علوم منوط به ثبت كامل آدرس محل كار ضامن آدرس كامل محل سكونت دائم وام گيرنده وضامن كدپستي تلفن ثابت باپيش شماره شهرستان وتلفن همراه طرفين مي باشد لذا به  دانشجوياني كه مدارك آنان داراي  هريك از نواقص فوق الذكر باشد وام تعلق نمي گيرد.
                                                                                                                                                         
كارمزد وام 4 درصد مي باشد كه در زمان فراغت از تحصيل  ده درصد كل وام توسط وزارت علوم اخذ مي شود ومابقي 9 ماه بعداز فراغت از تحصيل ومشمولان بعد از خدمت سربازي بصورت اقساطي ازآنان دريافت خواهد شد . ضمنا  وزارت علوم برای دانشجویان مقطع کاردانی کارشناسی ناپیوسته وارشد که سنوات آنان از5 ترم و کارشناسی پیوسته از8 ترم عبور نماید وموفق نگردند فارغ التحصیل گردند بطور اتوماتیک دفترچه اقساط صادر می نماید0ضمنا مبلغ وام برای دانشجویان در مقطع کاردانی وکارشناسی حداکثرتاسقف 5 میلیون ریال کارشناسی ارشد حداکثرتا سقف ده میلیون ریال ودکترای تخصصی حداکثر تاسقف 25 میلیون ریال برای هرنیمسال می باشد.

   1396/11/4 11:16