جلسه رئیس واحد با معاونین
دكتر زارع رئيس واحد لارستان عنوان كرد:
از تمامي منابع و امكانات موجود استفاده بهينه شود.
همه بايد تلاش كنيم تا با رعايت صرفه جويي اين دوره را پشت سر بگذاريم.به گزارش خبر نگارآنا از لارستان در جلسه اي كه با حضور، رئيس واحد و معاونين اداري مالي و فرهنگي دانشجويي گرفته شد، مصوب گرديد با تجهيز يكي از ساختمان هاي مجموعه و تبديل به مهمانسرا ، شرايط درآمد زايي براي دانشگاه فراهم گردد.
منبع :  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان    1397/10/11 14:15