نجیب زاده عنوان کرد : دستیابی به درآمد غیرشهریه‌ای با تشکیل تیم‌های تخصصی

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت:

چگونگی سازوکارهای دستیابی به درآمدهای غیرشهریه‌ای با تشکیل تیم‌های تخصصی مشخص می‌شود.


سعید نجیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار
 خبرگزاری آنا در لارستان به تشریح اقدامات حوزه اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان و ایجاد بسترهای مناسب به‌منظور مدیریت هزینه‌ها پرداخت و اظهار کرد: با توجه به بخشنامه‌های سازمانی و مجوزهای اخذشده، شرایطی را فراهم کردیم تا امکان بازنشستگی و یا بازخرید کارکنان فراهم شود.

وی افزود: با تشکیل تیم‌های تخصصی در حوزه‌های اداری مالی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویی، هزینه‌های هر قسمت از دوایر، مدیریت شده و برای هرکدام از معاونت‌ها، چگونگی سازوکارهای دستیابی به درآمدهای غیرشهریه‌ای مشخص می‌شود.

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: این کارگروه‌ها وظیفه دارند هزینه‌های هر قسمت را مشخص کرده و با ارائه برنامه‌های کم‌هزینه و بررسی فعالیت‌های آتی هر حوزه، راهکارهایی به منظور انضباط مالی به وجود آورند.

نجیب‌زاده عنوان کرد: با توجه به کاهش نقدینگی و درآمدهای شهریه‌ای، حوزه اداری مالی اقدام به جذب درآمدهای غیرشهریه‌ای از طریق اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه‌ کرده است تا بخشی از کمبودهای مالی این واحد دانشگاهی مدیریت و جبران شود.

وی تصریح کرد: در راستای کسب درآمدهای غیرشهریه‌ای ساختمان‌های بلااستفاده با عقد قرارداد و در مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذار شده و به همین منظور با یکسان‌سازی و تجمیع ساختمان‌های اداری، بسیاری از هزینه‌های جاری دانشگاه در مقایسه با سال گذشته روند نزولی داشته است.

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان متذکر شد: با وجود سیاست‌های انقباضی  در سال جاری به ۳۸۴ نفر از دانشجویان به مبلغ ۵۸ میلیون ریال وام صندوق رفاه، ۳۴۴ نفر از دانشجویان به ارزش ۴۹۰ میلیون تومان وام شهریه، ۶ میلیون تومان وام ازدواج دانشجویی به چهار نفر از مزدوجین و ۲۰ میلیون تومان وام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داده شده است.

نجیب‌زاده درباره تسهیل در ساختار مالی دانشگاه خاطرنشان کرد: سعی کردیم در حداقل زمان، اسناد و فاکتورهای رسیده به این حوزه را بررسی و تأمین اعتبار کنیم و به همه مکاتبات مالی سازمان در زمان مقرر پاسخ دهیم.

وی انضباط مالی را یکی از عوامل مهم در بهره‌وری سازمان دانست و افزود: در حوزه اداری، سیاست‌هایی اتخاذ شده است تا کارکنان با رعایت اخلاق و آداب اسلامی با انگیزه در محل کار خود حضور داشته باشند و با دلسوزی و تکریم ارباب‌رجوع در چارچوب وظایف قانونی خود مشکلات دانشجویان را حل کنند.

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان درباره بازنشستگی کارکنان اظهار کرد: فرآیند بازنشستگی عزیزان و حرکت به سمت کوچک‌ترکردن ساختار سازمانی در دستور کار این واحد دانشگاهی قرار گرفته است.

نجیب‌زاده تصریح کرد: امید است با تصمیمات اتخاذشده و همکاری کارکنان ساعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، بتوانیم این دوره سخت را پشت سر بگذاریم و با حرکت به سمت درآمدزایی غیرشهریه‌ای منابع مالی موردنیاز را تأمین کنیم.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان


منبع :  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان    1397/12/21 08:30