• پیام تبریک سرپرست واحد به مناسبت آغاز سال تحصیلی  (1395/4/17)
    پیام تبریک سرپرست واحد به مناسبت آغاز سال تحصیلی خداوند را شاکریم که در سرآغاز زیبای اندیشیدن و بهار سرسبز دانش ، سلامتی به ما عطا فرمود تا در جاده کسب علم، معرفت ها را بیاموزیم و قدردان انسان های وارسته ای باشیم که گوهر وجودشان روشنی بخش آگاهی است. وظیفه تعلیم و تربیت این نسل همت والایی میخواهد که در وجود گرانمایه اساتیدی است که. دستان همیشه پرمهرشان، همواره لبریز از محبت و عشق است و بی هیچ منتی گل های زیبای این مرزو بوم راپرورش داده و صحیفه وجودشان همیشه بانور الهی روشن است. مشاهده ادامه