• گوجه فرنگی‌ها هم حشره می‌خورند!  (1395/4/25)
    گوجه فرنگی‌ها هم حشره می‌خورند! دانشمند‌ان برای اولین بار دریافته‌اند که برخی گیاهان باغی مانند « گوجه فرنگی‌ها» و «سیب زمینی‌ها» هم قاتلان مرگباری برای حشرات هستند که از این حیث با مگس کش‌ها و حشره‌کش‌ها برابری می‌کنند. مشاهده ادامه